Hei Profu'

Matematică și alte delicatețuri

Calculator – media de admitere la liceu

Admiterea elevilor la liceu în 2023 se va face doar pe baza mediei obținute la examenul de Evaluare Națională, nemaifiind luată în calcul media generală a claselor V-VIII (care avea până în prezent o pondere de 20% din media de admitere – vezi calculatorul de mai jos). Media anilor de gimnaziu este menționată doar în lista de critrerii de departajare a elevilor în situația mediilor egale.

În cazul în care doi candidați au medii de admitere legale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii, potrivit art. 2 alin. (7):

a) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;
b) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;
c) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale;
d) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.”

Elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.


Cum se calcula media de admitere la liceu până în 2022:

Distribuie
Derulează în sus