Hei Profu'

Matematică și alte delicatețuri

Generator fișă de evaluare – Evaluarea Națională

Instrucțiuni de completare:

Se completează doar partea I

  • Numele și prenumele elevului
  • Școala
  • Clasa
  • Limba (pentru Limbă și comunicare)
  • Numărul testului
  • Tabelul cu itemi: codurile corepsunzătoare răspunsurilor (așa cum apar în caietul cadrului didactic)

Partea a II-a va fi generată automat

După completare, documentul se poate tipări sau salva ca PDF, apoi se șterg datele din partea I și se completează pentru următorul elev


Generator fișă Evaluarea Națională pentru clasa a II-a (Scris, Citit, Matematică)


Generator fișă Evaluarea Națională pentru clasa a IV-a (Limba Română și Matematică)


Generator fișă Evaluarea Națională pentru clasa a VI-a (Limbă și comunicare; Matematică și Științe ale naturii)


Distribuie
Derulează în sus